Actuariële berekeningen

Actuariële berekeningen

Risicoanalyses, premieberekeningen, vaststellen van kapitaalbehoeften en het waarderen van specifieke verzekeringsportefeuilles. Om als pensioenfonds of verzekeraar grip te houden op het vereiste evenwicht tussen risico en rendement zijn dit belangrijke specialistische activiteiten. Ter ondersteuning van deze en andere activiteiten biedt Triple A hoogwaardige actuariële berekeningen en adviezen, gericht op onder meer procesverbetering. Daarnaast brengen wij strategisch advies uit ter onderbouwing van directiebeslissingen. In onze actuariële advisering koppelen we de kennis en ervaring van onze experts aan hoogwaardige technologie en innovatieve modellen. Met het wiskundige en analytische inzicht van onze actuarissen als onderscheidend vermogen.

Actuariële expertise

Om u beter in staat te stellen om de vele uitdagingen op het gebied van risicomanagement aan te gaan, bieden wij graag advies op basis van onze actuariële expertise. Onze specialisten combineren hun traditionele wiskundige capaciteiten met communicatieve competenties, flexibiliteit en IT-vaardigheden. Zij hebben het unieke talent om complexe zaken simpel te houden.

Triple A heeft uitgebreide ervaring met advisering van verzekeraars, pensioenfondsen en -uitvoerders op diverse terreinen. Wij houden rekening met de actualiteit, relevante wet- en regelgeving, marktkennis- en gegevens en relevante financiële-, actuariële- en econometrische modellen. Onze expertise en ervaring richten zich onder meer op:

 • Solvabiliteit- en kapitalisatievraagstukken
 • Winstgevendheid van verzekeringsportefeuilles en -producten
 • Premiestelling en tarifering
 • (Markt)waarderingsmethoden
 • Sleutelfuncties, beleid en governance
 • Solvency II en IFRS 17
 • Beleggingsbeleid en Asset Liability Management (ALM)
 • Own Risk & Solvency Assessment (ORSA)
 • Fusies en overnames
 • Markt- en concurrentieanalyses
 • Actuariële certificering en actuarieel verslag pensioenfonds

Resultaatgerichte aanpak actuariële advisering voor pensioenfondsen

Onze advisering kenmerkt zich door een resultaatgerichte aanpak. Daarin staan heldere doelstellingen en een duidelijke planning centraal, zodat u bijtijds beschikt over een goed uitvoerbaar advies op maat, dat aansluit op de relevante vraagstukken binnen uw organisatie.

Een belangrijk onderdeel van onze actuariële advisering voor pensioenfondsen, is certificering. Dit behelst aanzienlijk meer dan het verstrekken van een Actuariële Verklaring. Wij beoordelen de financiële opzet van uw fonds en de mate waarin de betaalde premie kostendekkend is. Hierbij maken wij gebruik van het beleidskader dat is vormgegeven in de actuariële en bedrijfstechnische nota en, indien van toepassing, de verzekeringsovereenkomst. Naast de Actuariële Verklaring stellen wij een Rapport van de Certificerend Actuaris op, waarin wij onze bevindingen beschrijven. Onze actuariële adviezen hebben betrekking op die operationele en strategische vraagstukken die voor uw organisatie en medewerkers relevant en actueel zijn. Daarbij kunt u rekenen op het commitment en probleemoplossend vermogen van onze experts.

Interested? Contact us
Our solutions for Actuariële berekeningen
ORSA-proces

ORSA Advisering

Een goed Own Risk & Solvency Assessment (ORSA)-proces maakt de haalbaarheid van uw strategie en de impact op uw financiële resultaten en kapitaalpositie inzichtelijk. Dat geeft u de mogelijkheden om uw risicoprofiel bij te sturen.

ORSA Tooling

De ORSA geeft de verzekeraar en haar aandeelhouders inzicht in de samenhang tussen strategie, materiële risico’s en de mogelijke consequenties voor de financiële positie. De juiste tooling zorgt voor een efficiënte en adequate inschatting.
Portefeuillemonitor

Certificering pensioenfondsen

Ook bij hoogwaardige en prijsbewuste actuariële certificering kunnen we pensioenfondsen van dienst zijn.
Asset Liability Management (ALM) studie

Premiestelling Schadeverzekeraars

De schadeverzekeringsmarkt krimpt en de binnen en –buitenlandse concurrentie neemt toe. Daardoor is de premiestelling van uw verzekeringsproducten cruciaal om in de race te blijven.
Portefeuillemonitor

Portefeuillemonitor

Continu en actueel inzicht in de prestaties van uw portefeuille zijn cruciaal voor een sterke concurrentiepositie. Vergroot de wendbaarheid van uw organisatie met de Triple A Portefeuillemonitor.
All solutions
Call me back

© 2021 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.